Barn på medeltiden

Föräldrar älskar sina barn, idag förr och självklart var det så även på medeltiden.

Man kan lätt få uppfattningen att barn fick arbeta som en liten vuxen person och delvis var det så, men precis som barn idag fanns det tid för skoj bus och lek också. En stor skillnad är att barnen på medeltiden inte hade leksaker som dagens barn har – men det gjorde ingenting. Pinnar, sten, trä och massor av fantasi löser det mesta.

Tyvärr hade man det lättare som barn på medeltiden om föräldrarna var gifta. Föddes man utanför ett äktenskap sågs man som en skam, vilket måste varit otroligt svårt för både mamman och barnet. Från 10 års ålder tror man att barn på landsbygden vanligtvis hjälpte till på gården, tog hand om djuren och andra uppgifter. Bodde man däremot i innerstaden såg det annorlunda ut, då kunde man få en chans till att lära sig skriva och läsa – åtmisntonde som pojke. Flickorna lärde sig att sy och laga mat. Som en tredje kategori fanns också de rika barnen vilket också levde annorlunda än barn på landsbygd och i innerstaden. Rika barn hade sitt liv planerat av föräldrarna, som ett exempel bestämde föräldrarna vem de skulle gifta sig med. Maken/makan bestämdes oftast redan vid födseln och sedan skedde giftermålet från ca 13 års ålder och uppåt.

Barn idag har det väldigt bra om man jämför hur barnen levde på medeltiden.