En religiös tid

middle-agesPerioden mellan 400-1400-talet är den som kallas medeltiden. Det är en period som oftast förknippas med riddare, och av denna anledning kallas det också för riddartiden. Medeltiden var en tid som längden varierade på beroende på region. I till exempel Skandinavien tros den ha börjat senare. Den ska ha börjat efter att vikingatiden upphörde och kungarna blev kristna, vilket var runt 1000-talet.

Religionen hade en viktig plats under medeltiden, då asatron upphörde och människor började bli kristna. Asatron var en polyteisk religion som baserades på gudar som, Frey, Oden, Tor och Loke. Varje gud hade speciella egenskaper, och av denna anledning fanns det olika riter för att hedra dem. Gudarnas egenskaper är något liknande gudarna i både den romerska och grekiska mytologin. En av riterna är midsommar, som än idag är aktuellt i de skandinaviska kulturerna. Grunden till midsommar var att tacka gudarna för att värmen har återvänt och att skörden ska bli bra. Med andra ord handlar det om att prisa och tacka gudarna för tiden som har varit och tiden som kommer, samt be om fruktbarhet.

Då medeltiden var en mycket religiös tid hade kyrkan väldigt mycket makt. Präster, adel och andra inom kyrkan hade en stor makt och kunde styra som de ville. I vissa fall tog de också betalt från invånarna för att de skulle säkra sin plats i himlen. Det var en tid med mycket gudfruktighet och människor var konstant oroliga över sitt öde och liv efter döden. Eftersom bara få kunde läsa vid den tiden innebar det mycket rädsla, då de inte kunde själva till exempel läsa heliga skrifter och själva och få en egen uppfattning.

Egentänkande under medeltiden var sällsynt då kyrkan styrde och bestämde mycket. Den som var emot det kunde straffas av kyrkan och i värsta fall stötas ut av samhället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *