Heliga Birgitta, Sveriges enda helgon

st-birgitta-swedens-only-saintKvinnan hade inte många rättigheter under medeltiden. Juridiskt sätt var de inte egna personer, utan de var alltid under någon man. Det kunde varit fadern eller deras fästman. Kvinnor fick inte ens ärva under en del av medeltiden. Enligt samhället och kyrkan var deras syfte med livet att vara gudfruktig, föda barn och tjäna mannen. Att de skulle tänka sig göra annat som att studera fanns inte i tanken. Av hela befolkningen var det bara få som hade läskunnighet, och i detta var det färre kvinnor som hade läskunnighet. En av dessa kvinnor var Birgitta Birgensdotter, som senare kom att bli helgonet heliga Birgitta.

Birgitta kom att bli det enda svenska helgonet. Hon föddes år 1303 och dog år 1373 i Rom. Birgitta var en religiös författare, katolsk predikant, teolog och grundare för Birgitta-ordern. Hennes föräldrar hörde till Folkkungaätten som var är en medeltida svensk släkt. Genom föräldrarna fick hon anknytning till det politiska ledarskiktet i det medeltida Sverige.

Som barn fick hon en uppenbarelse att Jesus talade med henne. Hon ville därför gå i kloster men fick inte tillåtelse av sin far. Redan vid ung ålder giftes hon bort till Ulf Gudmarsson, en svensk riddare. Birgitta var emot giftermålet, men äktenskapet gick bra, vilket innebar att hon blev lycklig och så småningom började försöka leva ut sina drömmar. Då hon dessutom kom från en välbärgad familj hade hon råd med pilgrimsfärder till bland annat Spanien. Trots hennes rikedom levde hon ett enkelt liv.

Under sitt liv fick hon en del uppenbarelser. Hon fick oftast syner om att Jesus pratade med henne när hon bad intensivt. Uppenbarelserna översattes sedan av präster till latin, och sammanlagt fick hon runt 600 uppenbarelser under sitt liv. De inspirerade henne till saker som att grunda en ny klosterordern, som hon åkte till Rom för att få tillåtelse av påven till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *