Kvinnor under medeltiden

women-in-the-middle-agesMedeltiden var en tid där religionen spelade stor roll i samhället med dess syn på människor. Män och kvinnor klassificerades som helt två olika kön med olika förmågor. De syftade till exempel på att kvinnan inte var en egen individ, utan var tvungen att ha en man vid hennes sida för att klara sig. Kvinnans förmågor var att föda barn och ta hand om dem. Att de skulle få vara egna individer och göra egna val var inte något som sågs aktuellt.

Då samhället baserade mycket på religion, skulle kvinnan vara måttfull i det syftet att till exempel vara sexuell. Då sexualitet handlade om lust ansågs det fel och syndigt. Lust var enligt kardinaldygderna en synd då det var motsatsen till måttfullhet. Mycket under medeltiden baserades på kardinaldygderna som var måttfullhet, klokhet, tapperhet och rättvisa. En bra individ skulle hålla sig till dessa och till exempel inte äta för mycket eller göra annat som har med lust att göra.

Dygderna byggde också på en rädsla för människorna, eftersom samhället och dess lagar var byggda enligt att man skulle följa guds ord. Med detta innebar det att följa kyrkans ord. Kyrkans ord var då bland annat att betala skatter. Gjorde inte människor detta kunde de hamna i helvetet. Rädslan för att hamna i helvetet gjorde människor oroliga över sina handlingar, och detta gav resultatet att de inte vågade ha egna åsikter och gå emot kyrkan. De som gick emot kyrkan var kättare och kunde få som straff att bli evigt dömd till helvetet eller brännas på bål.

Trots att samhället under medeltiden byggdes på rädsla av att inte kunna tänka själv, var det en del som vågade gå emot detta. En av dem var Heliga Birgitta som kom att bli Sveriges enda helgon. Heliga Birgitta åstadkom mycket som den vanliga kvinnan under medeltiden inte hade kunnat tänka sig att göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *