Kyrkans inflytande på samhället

churchs-influence-on-societyKyrkan och klostren hade ett stort inflytande på det medeltida samhället. Normer och lagstiftningar var baserade på kyrkans ord, och den som tyckte annorlunda kunde bannlysas eller straffas av kyrkan. Den medeltida människan var i princip kristen, som konstant skulle ha det i tanken att livet på jorden är bara en förberedelse för det eviga livet i himlen eller helvetet. För att individen ska göra rätt val och hamna i himmelriket skulle de endast följda kyrkans regler. Grundtanken var att gud skapade jorden och att han låg bakom allt som hände.

Kyrkans stränga katolska lära hade ett enorm inflytande på människornas liv. Alla skulle ha en gemensam syn på livet och dess betydelse. Att ha en egen uppfattning om livets betydelse var inte tillåtet. Kyrkan formade hur människorna skulle tänka och för att uppmuntra alla till att leva enligt kyrkans regler användes skrämselpropaganda. Det användes i syftet att få alla att betala skatter och inte säga emot kyrkans makt.

Enligt kyrkan kunde den som begick synder förlåtas, men då skulle de gå igenom skärselden. Det anses som en “bakdörr” till himlen eftersom den som begick mildare synder kunde grillas i skärselden tills de hade sonat sina synder. Efter att ha gått igenom skärselden kunde de komma till himlen. Skärselden och den kristna mentaliteten under medeltiden inspirerade också Dante till att skriva boken Inferno.

Dantes Inferno hade, och har än idag, en viktig betydelse för medeltiden och dess uppfattningar av kristendom. Den beskriver dessutom bland annat skärselden, som är en viktig del av den medeltida kristendomen. Boken har också en viktig betydelse inom litteraturen, eftersom att det är en av de få böckerna som beskriver hur livet var under medeltiden. Det anses som ett verk som faktiskt förändrade den nutida uppfattningen av medeltiden, samt hur mycket folk påverkades av kyrkans makt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *