Medeltiden i Sverige

the-middle-ages-in-swedenI Sverige kom medeltiden under 1000-talet och det var främst härskarna som införde den genom att de blev kristna. De lämnade tron på de nordiska gudarna och införde ett system baserat på kristendomen. I samband med detta framträdde också kungar i landet. Innan det hade makten fördelats mellan härskare och stormän. De tog gemensamma beslut och hade fria lagar baserat på traditioner. Det var inget särskilt maktsystem, utan den som härskade och kämpade för makten fick vara med och bestämma.

När medeltiden kom till Sverige infördes också det feodala systemet. Den feodala systemet medförde att kungar fick större makt till skillnad från innan, då man tog gemensamma beslut. De första kungarna erkändes i Götaland och Svealand. Landet fick också de första rikskungarna. I stort sett började makten fördelas till att fler fick vara med och bestämma.

Sverige som då inte var det land det är idag, gjorde korståg och erövringar i Finland. Finland blev som resultat en del av Sverige under 800 år, tills 1800-talet då det förlorades till Ryssland. Vid 1200-talet grundade Birger Jarl och hans son, Magnus Ladulås, ett starkt rike i Sverige som krävde folk att betala skatter. Det byggdes kyrkor och kloster runt om i landet och bland annat prästerna, munkarna och soldaterna var till kungens nytta. De skulle hjälpa honom att styra landet och dessutom dra in skatter från folk. Detta system är det som kom att styra och driva Sverige under medeltiden. Kyrkans makt ökade ytterligare i samband med detta och befolkningen skulle inte säga emot och tänka annorlunda.

De som inte var med jobbade för kungen på något sätt var bönderna. De var en majoritet av befolkningen och bidrog med både mat och pengar till samhället. Dock fick de inte vara med och bestämma, utan de skulle bara lyda kungen och prästernas ord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *