Om den här sidan

Medeltiden var en tid då mycket förändrades radikalt. Detta innefattar religionen, människosynen och livsuppfattningar. Inom norden förändrade medeltiden bland annat religionen från asatro till kristendom. Detta var en stor förändring då de två religionerna inte har mycket gemensamt. Det innebar också att livsuppfattningen förändrades till ett mer kristet tänkande.

När asatron gällde utfördes olika riter till gudarna för att dyrka dem till, skillnad från medeltiden då man måste följa kyrkans regler. Individen fick inte skapa ett eget synsätt, utan alla skulle ha samma livsmål och uppfattningar. Detta var en av de saker som förändrade livsuppfattningen under medeltiden. Syftet med denna sida är att diskutera dessa förändringar och hur det påverkade livet för människorna. Det kommer också att nämnas medeltida slott och dess historia.

Denna sida kommer att diskutera hur kyrkan styrde samhället och hur de fick människor att följa deras regler samt krav. Annat som diskuteras är hur människo- och kvinnosynen var. Ikoner från medeltiden som heliga Birgitta kommer att nämnas. Man kommer läsa om historien bakom hur hon blev intresserad av religion och vad hon betyder för vår tid.

Metoderna kyrkan använde för att styra befolkningen kommer diskuteras, samt också hur kyrkans regler påverkade människornas sätt att tänka. Man kommer också läsa om det feodala systemet och dess uppkomst under medeltiden. Katolicismen och hur det skrämde människorna kommer bland annat diskuteras.

Sammanfattningsvis kommer denna sida att diskutera de flesta sakerna kring medeltiden. Det innefattar bland annat, litteratur, ikoner och slott och bestraffningsmetoderna som kyrkan använde för de som tänkte annorlunda eller gick emot kyrkans regler.