Samhällssytemet under medeltiden

middle-agesDå medeltiden började senare i Norden var det runt 1000- talet. Detta var en tid när kungarna blev kristna, med andra ord var det tiden kristendomen kom till Norden. Innan medeltiden var vikingatiden. Denna tidsepok hade asatro och innebar att man bad till fler gudar, till skillnad från kristendomen som bara har en. I takt med att kristendomen kom till Norden infördes också det feodala samhällssystemet.

Feodalismen handlar om skyldigheter och rättigheter mellan samhällsmedlemmar. Det innebär att samhället är indelat i maktgrupper. Det kan också ses som en pyramid, och ju mer makt man har desto högre upp är man i pyramiden. Kungen var högst upp i pyramiden och sedan kom vasall, undervasall och bönder. Vasallerna var kungens medhjälpare då de skulle skydda kungen vid krig och andra oroligheter. Vasallerna innefattar också riddare som då skulle skydda kungen. De skulle också lyda kungen, men de kunde dessutom tjäna egna pengar under tjänsten. Detta kunde till exempel innebära att de samlade skatt från länet som de styrde åt kungen. Dessutom skulle de skydda kungen militärt.

Vasall var en adelstitel som sedan gick i arv. När vasallerna skötte sig bra fick de privilegier som att slippa betala skatt till kungen. Annars var deras uppgift att samla skatt åt kungen och skydda sina län. Kungen som hade högst makt kunde inte styra alla län själv, utan behövde folk som kunde göra det åt honom. Vasallerna hade i sin tur egna vasaller som då blev undervasaller, och de skulle följa kungens order genom vasallen. Undervasaller fick inte lika många privilegier, utan de var nästan som arbetsmän under både kungen och vasallen. De skulle hjälpa med insamlingen av skatter och dessutom skatterna för vasallen.

Bönderna vid denna tiden var längst ned i pyramiden och var de enda som betalade skatter. De bidrog ekonomiskt och med resurser eftersom att de både betalade skatter och producerade mat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *